Warriors vs White Knights

Scoring Summary
Team Period Time Scored By Assisted By GRW WK
1st 01:23 Vasiliy Sobolev (2) Gus Peters 0 1
1st 02:51 Gus Peters (36) Unassisted 0 2
3rd 03:37 Ivan Zvezdov (24) Daniil Vlasenko 1 2
3rd 06:11 Andrey Potekha (10) Unassisted 1 3
3rd 09:45 Gus Peters (36) Unassisted 1 4
3rd 14:40 Gus Peters (36) Aleksandr ilmenev 1 5
4th 06:47 Dmitriy Zasov (23) Unassisted 2 5
4th 12:40 Gus Peters (36) Unassisted 2 6

Penalty Summary
Team Period Time Player Min Type
1st 12:15 Ilya Timofeev 01:00 SLASHING
2nd 02:00 Gleb Kolisov 01:00 SLASHING
2nd 06:25 Vladimir Scherbich 01:00 SLASHING
2nd 14:42 Mikhail Kozlovskiy 01:00 TRIPPING
3rd 02:00 Evgeniy Ivanov 00:30 ILLEGAL PROCEDURE
3rd 11:05 Aleksandr Ilmenev 01:00 TRIPPING
3rd 11:50 Nikolay Petrov 00:30 ILLEGAL PROCEDURE
4th 00:50 Vladimir Scherbich 01:00 SLASHING
2 - 6
Полное время игры

Moscow LC vs White Knights

Scoring Summary
Team Period Time Scored By Assisted By MLC WK
1st 11:00 Vladislav Vereschagin (89) Dmitriy Khamin 1 0
1st 14:30 Eugene Arkhipov (24) Chase Philpot 2 0
2nd 02:15 Andrey Potekha (10) Unassisted 2 1
2nd 11:00 Dmitriy Khamin (1) Chase Philpot 3 1
2nd 12:50 Dmitriy Khamin (1) Unassisted 4 1
3rd 01:40 Gus Peters (36) Unassisted 4 2
3rd 03:55 Vladislav Vereschagin (89) Eugene Arkhipov 5 2
4th 10:20 Gus Peters (36) Vasiliy Sobolev 5 3
4th 12:48 Gus Peters (36) Andrey Potekha 5 4

Penalty Summary
Team Period Time Player Min Type
1st 08:30 Andrey Potekha 01:00 SLASHING
2nd 05:20 Philipp Chirkov 00:30 ILLEGAL PROCEDURE
3rd 05:50 Aleksandr Ilmenev 00:30 PUSHING
3rd 11:46 Alexey Sukhanov 00:30 HOLDING
3rd 12:52 Artem Smirnov 00:30 PUSHING
4th 02:03 Denis Kudrin 01:00 UNSPORTSMANLIKE CONDUCT
5 - 4
Полное время игры

Warriors vs Moscow LC

Scoring Summary
Team Period Time Scored By Assisted By GRW MLC
1st 07:00 Aaron Lou (99) Unassisted 0 1
1st 10:20 Evgeniy Tsukanov (29) Eugene Arkhipov 0 2
1st 14:19 Chase Philpot (3) Unassisted 0 3
2nd 04:07 Artem Denisov (17) Eugene Arkhipov 0 4
2nd 06:39 Chase Philpot (3) Evgeniy Tsukanov 0 5
2nd 14:17 Dmitriy Khamin (1) Eugene Arkhipov 0 6
3rd 05:32 Evgeniy Tsukanov (29) Eugene Arkhipov 0 7
3rd 10:56 Eugene Arkhipov (24) Vladislav Vereschagin 0 8
4th 01:36 Svyatoslav Sukhanov (35) Unassisted 0 9
4th 03:23 Dmitriy Zasov (23) Konstantin Gurov 1 9

Penalty Summary
Team Period Time Player Min Type
2nd 05:40 Artem Smirnov 01:00 TRIPPING
2nd 08:10 Aleksandr Bovin 01:00 CROSS-CHECK
3rd 14:33 Denis Kudrin 00:30 PUSHING
4th 05:50 Svyatoslav Sukhanov 00:30 PUSHING
1 - 9
Полное время игры